Witamy w KlasterPro.pl

Platforma współpracy i wymiany dobrych praktyk koordynatorów i menedżerów klastrów z Polski oraz zagranicy.

Promocja idei klasteringu oraz sektorowych powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw

Profesjonalizacja i optymalizacja działań polskich klastrów poprzez doradztwo oraz szkolenia dla koordynatorów i personelu administracyjnego klastrów oraz inicjatyw klastrowych

Realizacja projektów dotyczących klastrów i wsparcia przedsiębiorców zrzeszonych w klastrach

Inicjowanie i wspieranie współpracy klastrów z władzami samorządowymi, wyższymi uczelniami, instytucjami naukowo – badawczymi i edukacyjnymi oraz parkami naukowo – technologicznymi.

Promocja polskich regionów i miast wspierających klastry i inicjatywy klastrowe

Reprezentowanie i promocja polskich klastrów oraz podmiotów zrzeszonych w klastrach w międzynarodowych konferencjach, imprezach targowo - wystawienniczych oraz misjach gospodarczych. 

Opracowywanie i druk materiałów promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych
 

 
Zapraszamy do współpracy!