Usługi


 • Działalność wydawniczo - poligraficzna
 • Doradztwo oraz szkolenia dla koordynatorów i personelu administracyjnego klastrów oraz inicjatyw klastrowych
 • Wyspecjalizowane usługi na rzecz klastrów i przedsiębiorców zrzeszonych w klastrach
 • Doradztwo oraz szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników firm 
 • Specjalistyczne konsultacje indywidualne
 • Prowadzenie badań i analiz
 • Zarządzanie projektami
 • Organizacja konferencji, seminariów, warsztatów tematycznych i wizyt studyjnych
   
 • Nowe usługi: http://www.clustermanager.pl/index.php/pl/oferta